• WM Osiedla Bajkowe II Blok G


  Wsp??lnot? tworz? w??a??cicieli mieszka?? czteropi?trowego budynku wielorodzinnego oddanego do u??ytku w 2006 roku wraz z podziemn? hal? gara??ow?, w kt??rym znajduje si? 55 lokali mieszkalnych. • Dla Naszych Dzieci


  Istniej?ce na osiedlu plac zabaw i boisko do gry w pi??k? s? stale konserwowane. Planowane jest poszerzenie placu zabaw. • Tereny zielone


  Przez ca??y rok dbamy o tereny przyleg??e do naszego budynku. Prowadzimy prace zwi?zane z piel?gnacj? zieleni, dosadzaniem ro??lin, sprz?taniem i od??nie??aniem. • Konserwacja


  Konserwacje i remonty w naszym budynku przeprowadzaj? firmy z ugruntowan? pozycj? na rynku i posiadaj?ce du??e do??wiadczenie w takich pracach.
Nieruchomością Zarządza

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla "Bajkowe II" blok G
ul. Sikorskiego 33G 05-091 Ząbki
Tel. Kontaktowy: 502 857 071Formularz Kontaktowy

Aby skontaktować się z przedstawicielem naszej wspólnoty mieszkaniowej, konieczne jest wypełnienie formularza.
Nasz dział obsługi klienta skontaktuje się z Państwem tak szybko jak to możliwe.Tereny Zielone


Przez cały rok dbamy o tereny przyległe do naszego budynku. Prowadzimy prace związane z pielęgnacją zieleni, dosadzaniem roślin, sprzątaniem i odśnieżaniem.


Dla Dzieci


Istniejące na osiedlu plac zabaw i boisko do gry w piłkę są stale konserwowane. Planowane jest poszerzenie placu zabaw.


Bezpieczeństwo


Osiedle jest stale monitorowane i chronione przez profesjonalną firmę ochroniarską, co znacznie zwiększa nasze bezpieczeństwo.


Dbałość


Konserwacje i remonty w naszym budynku przeprowadzają firmy z ugruntowaną pozycją na rynku i posiadające duże doświadczenie w takich pracach.