• WM Osiedla Bajkowe II Blok G


  Wsp??lnot? tworz? w??a??cicieli mieszka?? czteropi?trowego budynku wielorodzinnego oddanego do u??ytku w 2006 roku wraz z podziemn? hal? gara??ow?, w kt??rym znajduje si? 55 lokali mieszkalnych. • Dla Naszych Dzieci


  Istniej?ce na osiedlu plac zabaw i boisko do gry w pi??k? s? stale konserwowane. Planowane jest poszerzenie placu zabaw. • Tereny zielone


  Przez ca??y rok dbamy o tereny przyleg??e do naszego budynku. Prowadzimy prace zwi?zane z piel?gnacj? zieleni, dosadzaniem ro??lin, sprz?taniem i od??nie??aniem. • Konserwacja


  Konserwacje i remonty w naszym budynku przeprowadzaj? firmy z ugruntowan? pozycj? na rynku i posiadaj?ce du??e do??wiadczenie w takich pracach.
Witamy na oficjalnej stronie Wspólnoty Mieszkaniowej
Osiedla Bajkowe II Blok G w Ząbkach.


Wspólnotę tworzą właścicieli mieszkań czteropiętrowego budynku wielorodzinnego oddanego do użytku w 2006 roku wraz z podziemną halą garażową, w którym znajduje się 55 lokali mieszkalnych. Budynek jest umiejscowiony w spokojnej okolicy, na zamkniętym terenie Osiedla Bajkowego położonego w centralnej części Ząbek pomiędzy ulicami Skorupki, Sikorskiego, Stefczyka i Kwiatową, w odległości 500 m od stacji kolejowej Ząbki oraz Urzędu Miasta. W bezpośrednim sąsiedztwie osiedla znajduje się również otwarty w marcu 2014 r. kryty basen miejski, jak również kilka punktów gastronomicznych i usługowych.

Przy osiedlu funkcjonują także przystanki autobusowe ZTM Warszawa zapewniające dogodne połączenia mieszkańców ze stolicą. Strona internetowa pozwoli Państwu uzyskiwać bieżące informacje dotyczące podejmowanych działań i inicjatyw mających na celu dalszy rozwój Wspólnoty i osiedla, o których będziemy na bieżąco informować. Tu znajdziecie Państwo informacje na temat podjętych przez Wspólnotę uchwał oraz ich propozycji. Za pomocą strony mogą Państwo aktywnie włączyć się w życie Wspólnoty, przekazując swoje sugestie i propozycje działań do podjęcia oraz zgłaszać sprawy wymagające rozwiązania. Liczymy na Państwa aktywność w tym zakresie i zachęcamy do częstych odwiedzin naszej strony.


Tereny Zielone


Przez cały rok dbamy o tereny przyległe do naszego budynku. Prowadzimy prace związane z pielęgnacją zieleni, dosadzaniem roślin, sprzątaniem i odśnieżaniem.


Dla Dzieci


Istniejące na osiedlu plac zabaw i boisko do gry w piłkę są stale konserwowane. Planowane jest poszerzenie placu zabaw.


Bezpieczeństwo


Osiedle jest stale monitorowane i chronione przez profesjonalną firmę ochroniarską, co znacznie zwiększa nasze bezpieczeństwo.


Dbałość


Konserwacje i remonty w naszym budynku przeprowadzają firmy z ugruntowaną pozycją na rynku i posiadające duże doświadczenie w takich pracach.